ROZSAH PRACÍ

přípravné zednické práce
příprava terénu a pokládka zámkové dlažby
pokládka kanalizací
terénní úpravy
příjezdové komunikace
základové desky
dřevěné přístřešky
jízdárny pro koně
studny
demoliční práce
drenáže
příprava terénu pro pokládku inženýrských sítí
stavba oplocení
00008
""
00026
""
00193
""
06759